Breaking News

SAK

Slovenská asociácia korfbalu (skr. SAK) je riadiacim orgánom korfbalu na Slovensku. Vznikla v roku 1993 po rozpade Česko-slovenského korfbalového zväzu. Je riadnym členom Medzinárodnej korfbalovej federácie (IKF).

Nadchádzajúce udalosti