Breaking News

KLUBY

Zoznam členov Slovenskej asociácie korfbalu:

Slovenský korfbalový klub „Dolphins“ Prievidza

Klub „Pampúch“

Korfbalový klub SPU Nitra

Korfbalový klub „Kamzíky“ Bratislava

Aktívny život, o.z.

Zoznam škôl, na ktorých pracujú korfbalové tímy a zúčastňujú sa súťaží:
ZŠ Golianovo

ZŠ Benkova, Nitra

ZŠ Veľký Lapáš

SZŠ UNES, Nitra

Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza

ZŠ s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožerského

ZŠ Tekovská Brezninca

ZŠ Nesvady

Základná škola s VJM Alberta Molnára Szencziho, Senec

ZŠ Vajanského, Lučenec

Nadchádzajúce udalosti