Breaking News

PRAVIDLÁ

Korfbal je loptová kolektívna hra, kde  tímy  sú zložené zo štyroch žien a štyroch mužov, ktorí sa snažia streliť loptu do korfbalového koša. Každý tím je rozdelení na 4 útočníkov a 4 obrancov a po dosiahnutí párneho počtu košov na ľubovolnej strane sa ich pozície menia. Útočníci sa stanú obrancami a obrancovia sa stanú útočníkmi, Hrá sa na ihrisku 40 x 20 m, ktoré je rozdelené  na 2 polovice. Korfbalové koše nemajú odrazovú dosku a sú umiestnené na železnej tyči vo výške 3,5 m v každej polovici ihriska. Medzi hlavné charakteristiky tohto športu patria všestranné zručnosti, tímová hra, obmedzený fyzický kontakt a rovnosť pohlaví.

Korfbal je výnimočný kolektívny šport, kde sa bez tímovej spolupráce nevyhráva. S loptou nemožno utekať. Hráč s loptou môže urobiť len dva kroky, potom musí zastaviť a nahrať spoluhráčovi. Driblovanie s loptou je zakázané. Špecifickým pravidlom je tzv. bránená. Útočník nesmie strieľať ak je obranca od útočníka vzdialený na dĺžku paže a ma zdvihnutú ruku. Ak útočník aj napriek tomu vystrelí a dá kôš kôš neplatí. Ide o zmiešaný šport, ktorý hrajú muži aj ženy spolu. Aby bola zabezpečená rovnosť na ihrisku tak muži môžu brániť len mužov a ženy môžu brániť len ženy.

 

Nadchádzajúce udalosti