Breaking News

Ponuka spolupráce pre školy

Slovenská asociácia korfbalu sa spolu s okolitými krajinami zapojila do projektu v rámci Vyšehradského fondu. Krajiny V4 sa snažia spropagovať korfbal medzi žiakmi základných a stredných škôl. V rámci projektu organizujú trénerský kurz pre začínajúcich trénerov, ktorý bude pod vedením trénerských lektorov z Medzinárodnej korfbalovej federácie IKF. Každá zo 4 krajín môže na kurz vyslať 8 záujemcov (preferujú sa učitelia telesnej výchovy, ale v prípade záujmu radi podporíme aj iných športuchtivých uchádzačov). Výhodou je základná znalosť angličtiny, ale zabezpečení budú aj tlmočníci. Hlavným organizátorom je Maďarská korfbalová asociácia. Podujatie je plánované v mestečku Balatonszemes v termíne 27. – 30. 05. 2021. Predbežný termín bude samozrejme upravený v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie (možnosť odkladu na september 2021). Celé podujatie je finačne hradené z prostriedkov Vyšehradského fondu a zúčastnených korfbalových zväzov.

V rámci spolupráce medzi školou a Slovenskou asociáciou korfbalu poskytne strešná organizácia korfbalu na Slovensku školám zúčastnených učiteľov na nasledujúci školský rok korfbalové vybavenie (koše a lopty) zdarma.

Nadchádzajúce udalosti