Breaking News

Projekt Erasmus+

Delegácia Slovenskej korfbalovej asociácie (SAK) sa začiatkom novembra zúčastnila stretnutia v rámci projektu Erasmus+, ktorý sa konal v nám známom meste Wroclaw. SAK na stretnutí 6 krajín zastupovali jeho prezident Martin Sonoga, vedúci projektu na Slovensku Peter Bušík a člen Rady SAK Tomáš Sonnenschein. Okrem Slovenska sa tohto projektu zúčastňujú aj delegácie Francúzska, Poľska, Švajčiarska, Ukrajiny a Walesu. V nabitom programe najskôr jednotlivé krajiny prezentovali výsledky, ktoré dosiahli v predchádzajúcich troch mesiacoch, načrtli plány na najbližšie mesiace, ako aj ciele, ktoré by chceli dosiahnuť v horizonte piatich rokov.

Hlavným cieľom SAKu je rozvoj korfbalu v ďalších regiónoch. Práve v týchto mesiacoch sa nám podarilo podporiť vznik korfbalových krúžkov na školách v Lučenci, Novej Bani, Nedožeroch – Brezanoch, Topoľčanoch, Nesvadoch, Senci a vo Veľkom Lapáši. Bohužiaľ aktuálna pandemická situácia nedovoľuje odohrať zápasy medzi jednotlivými tímami, ale aspoň tréningová činnosť a oboznamovanie sa nových hráčov s korfbalom prebieha. Veríme, že situácia sa vyvinie správnym smerom a po novom roku uvidíme na palubovkách nové tímy vo viacerých vekových kategóriách.

Ďalším plánom SAK je pravidelne konať trénerské a rozhodcovské kurzy. Základný level by sa organizoval na Slovensku a vyššie levely v spolupráci s krajinami V4, tak ako to prebehlo v tomto kalendárnom roku. Veríme, že to je cesta, aby sa tento krásny šport na Slovensku rozvíjal aj naďalej.

Okrem rozvoja korfbalu v nových mestách nezabúdame ani na podporu slovenskej reprezentácie. Pravidelne sa zúčastňujeme reprezentačných akcií od najmladších kategórií (do 15 rokov) až po seniorov. Bohužiaľ aj v tomto prípade musíme skonštatovať, že drvivá väčšina podujatí bola v posledných dvoch sezónach kvôli korone zrušená. V spolupráci s V4 je dohodnutá séria prípravných turnajov v jednotlivých kategóriách, organizácia táborov, spoločné stretnutia a kooperácia.

Ak chceme, aby korfbal na Slovensku prosperoval, je dôležitá aj stabilizácia vedenia Slovenskej asociácie korfbalu, rozdelenie kompetencií na väčšie množstvo ľudí. Prilákať dobrovoľníkov, ktorí sa budú svojou činnosťou podieľať na jednotlivých akciách, ktoré SAK organizuje (napr. príprava turnajov a podujatí pre deti, aktualizácia a funkčnosť webovej stránky, využitie sociálnych médií na propagáciu, …).

Neoddeliteľnou súčasťou je aj získavanie finančných prostriedkov. Prilákanie sponzorov, vytvorenie produktu, ktorý bude zaujímavý pre širokú verejnosť je kľúčovou úlohou pri získavaní podpory.

Po viacerých online meetingoch sme radi, že sa zástupcovia jednotlivých krajín mohli stretnúť osobne, vymeniť si medzi sebou svoje názory a skúsenosti, z ktorých sa dá čerpať aj v rámci fungovania nášho zväzu. Ďalšie analýza stavu je naplánovaná po nasledujúcich troch mesiacoch.

Veríme, že projekt prinesie svoje ovocie a korfbal na Slovensku sa bude rozvíjať minimálne tak ako v posledných rokoch a dosiahne úspechy ako počas tohto roku.

Nadchádzajúce udalosti