Breaking News

Minulý týždeň v spoločnosti najvyšších predstaviteľov športu

Delegácia Slovenskej asociácie korfbalu, v zastúpení prezidenta Martina Sonogu a člena Rady SAK Tomáša Sonnenscheina koncom minulého pracovného týždňa absolvovala dve dôležité stretnutia v Bratislave.

Vo štvrtok sa uskutočnilo pracovné stretnutie pod názvom  „Meranie záujmu o športy na Slovensku a v zahraničí“, ktoré zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Cieľom podujatia bolo otvoriť verejnú, odbornú diskusiu so športovými zväzmi, odborníkmi a zainteresovanými stranami o problematike merania záujmu verejnosti o športy. Záujem verejnosti o športy doma a v zahraničí predstavuje jeden z parametrov vo vzorci na výpočet podielu uznaného športu. Veľmi plodnej diskusie sa okrem mnohých predstaviteľov zväzov zúčastnili aj p. Ivan Husár – štátny tajomník MŠVVaŠ SR, p. Anton Siekel – prezident Slovenského olympijského a športového výboru, p. Karol Kučera – splnomocnenec vlády SR pre šport a mnohí ďalší.

V piatok sa naši predstavitelia presunuli na Valné zhromaždenie Slovenského olympijského a športového výboru, ktorého členom je aj Slovenská asociácia korfbalu.  Zhromaždenia  sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu p. Branislav Gröhling. Prítomní si mohli vypočuť viacero výročných správ jednotlivých predstaviteľov SOŠV za rok 2019, schválili predĺženie mandátov SOŠV, prijali do svojich radov dvoch  nových členov, sledovali oceňovanie mnohých úspešných slovenských športovcov a funkcionárov na čele s Anastasiou Kuzminovou a na záver schválili rozpočet SOŠV na rok 2020.

Predstavitelia našej asociácie strávili dva veľmi príjemné dni v spoločnosti najvyšších predstaviteľov športu na Slovensku. Dozvedeli sa mnoho dôležitých informácií, ktoré veríme, že dokážu využiť aj na zveľaďovanie nášho športu.

Nadchádzajúce udalosti