Breaking News

Korfbal na Slovensku v období pandémie Covid19 – Na slovíčko s Martinom Sonogom

V dnešnom príspevku tradičnej rubriky Rozhovory s prezidentom sa s pánom Martinom Sonogom porozprávame na aktuálnu tému pandémie Covid19, akým spôsobom terajšia situácia ovplyvňuje život v korfbalovej komunite na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Pán prezident, podobne ako všetky športové organizácie a zväzy ste sa bezpochyby ocitli vo veľmi náročnej situácii. Mohli by ste v krátkosti opísať terajší stav v rámci Vášho športového združenia?

Vypuknutie pandémie COVID-19 zasiahlo celo-svetové prostredie dramatickým spôsobom. Okrem bezprecedentného vplyvu na zdravie a každodenný život európskych občanov má pandémia aj mimoriadne dlhodobé dôsledky na spoločnosť, či už v oblasti bežného, či kultúrno-spoločenského a športového života.

Zasiahnuté bolo celé športové prostredie – tréneri, inštruktori, zamestnanci športových organizácií, dobrovoľníci, rozhodcovia, podnikatelia v športovom prostredí, no a v neposlednom rade aj samotní hráči, či už na amatérskej, alebo profesionálnej báze.

Vďaka Bohu, môžem skonštatovať, že zo zdravotného hľadiska k dnešnému dňu v rámci zväzu neevidujeme žiadnych pozitívne testovaných jednotlivcov a pevne verím, že tomu tak bude aj do budúcna.

Predpokladáme, že je tak aj vďaka prísnym opatreniam, ktoré ste boli povinní prijať v rámci uznesení štátnych autorít

Áno, samozrejme, že v danej situácii sme ani mi nemali na výber, pretože ochrana verejného zdravia občanov musí byť jednoznačnou prioritou na všetkých úrovniach spoločnosti. Preto sme pred niekoľkými týždňami aj my s okamžitou platnosťou prerušili priebeh ligových súťaží  a tréningového procesu vo všetkých vekových kategóriach vrátane tej seniorskej, pričom je možné, že v prípade neuvoľnenia opatrení sa sezóny ukončia bez vyhlásenia majstrovského tímu. Týmto rozhodnutím sa však budeme zaoberať na nasledujúcom zasadnutí Rady SAK, ktoré sa podľa odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu bude SR konať per rollam.

Tento rok mal pre Slovenskú asociáciu korfbalu byť mimoriadne aktívnym aj na európskej scéne. Mohli by ste nás aj oboznámiť ako sa situácia vyvinula v tomto aspekte?

Pravdupovediac, tu sme boli zasiahnutí asi v najvýraznejšej miere. Pre tento rok, sme aj vďaka prisľúbenej dotačnej podpore z MŠVVaŠ mali v pláne účasť takmer na všetkých medzinárodných podujatiach vo viacerých vekových kategóriach vrátane ME U15, Svetového pohára U17, MS U19 ako aj účasti seniorského tímu na ME B kategórie. Bohužiaľ, medzinárodná korfbalová federácia nemala inú možnosť, ako po vzore iných federácii, len všetky tieto turnaje a podujatia vzhľadom na dramatické šírenie ochorenia, zrušiť, alebo preložiť do nasledujúceho kalendárneho roku.

Znamená to, že vaši hráči a mládež sú takpovediac na  korfbalovej dovolenke?

Určite nie, aj napriek obmedzeniam v rámci tréningovej činnosti dohliadame na ich aktívny prístup v tomto období. V každej vekovej kategórii sme vypracovali zverencom individuálny tréningový plán na plnení ktorého dbáme prostredníctvom konzultácii s príslušnými trénermi a výživovými odborníkmi.

Domnievame sa, že v nasledujúcich mesiacoch príde k uvoľneniu zdravotných opatrení a v dohľadnej dobe budeme schopní obnoviť tréningovú činnosť v plnom rozsahu. Som presvedčený, že korfbalový život v roku 2020 ešte nezhasne a že budeme mať možnosť naplniť naše plány do konca roku.

O akých aktivitách teda v prípade priaznivého scenára uvažujete?

Tak, v prvom rade by sme samozrejme radi dohrali započatú ligovú sezónu, neskôr v letných mesiacoch je pre nás prioritou organizácia celo-slovenského korfbalového kempu pre mládež a dorast.

Na klubovej úrovni počítame s organizáciou už tradičných turnajov na domácej pôde. V júli by to mal byť obľúbený International korfball weekend v Nitre a na začiatku septembra pre zmenu jubilejný 20-ty ročník prestížneho turnaja Mayor cup v Prievidzi.

Ak nám to situácia dovolí, radi by sme sa na sklonku roku zúčastnili seniorského medzinárodného turnaja v Poľsku a niekoľkých mládežníckych turnajov v Holandsku, či Belgicku.

 

Ďakujeme za Váš čas a prajeme slovenskému korfbalu veľa úspechov v tejto neľahkej situácii.

Ďakujem aj ja a želám všetkým čitateľom a ľuďom predovšetkým veľa zdravia a pevne verím, že toto obdobie spolu zvládneme a čoskoro sa uvidíme na ďalších športových podujatiach.

Nadchádzajúce udalosti