Breaking News

Za necelý týždeň si korfbal vyskúšalo okolo 300 detí

Už tradične v poslednom týždni školského roka prebiehajú rôzne športové podujatia, ktoré majú v teplom júnovom počasí uvoľniť atmosféru po uzatváraní známok. Tento fakt využil aj slovenskí korfbaloví nadšenci, ktorí na týchto akciách predstavili korfbal a takisto zorganizovali korfbalové ukážky na základných školách.

Začalo to v stredu 24.júna na Spojenej Piaristickej škole v Prievidzi. V novej telocvični tejto školy si korfbal vyskúšali postupne žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Niektorí z nich už náš šport poznali z minulosti. Ďalší zase ukázali svoju športovú všestrannosť a predviedli veľa úspešných striel. Korfbal sa pozdával aj miestnym vyučujúcim a prejavili záujem a zapojenie tohto netradičného športu do výuky počas hodín telesnej výchovy. Taktiež deťom sa korfbal zapáčil a mnoho z nich by sa chcelo prihlásiť na plánovaný korfbalový krúžok na tejto škole.

Vo štvrtok 25.júna prebehlo predstavenie korfbalu aj na Základnej škole Nábrežie mládeže v Nitre. Na vonkajšom ihrisku si počas prvých 3 vyučovacích hodín vyskúšali rovnako deti z tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Postupne si vyskúšali streľbu na korfbalový kôš a potom aj hru 4 proti 4. Celkom nová hra žiakov zaujala a takisto na tejto škole je možnosť od septembra založiť korfbalový krúžok.

Takisto vo štvrtok sa na prievidzskom Námestí Slobody uskutočnil Deň športu, ktorý organizoval lokálne Centrum voľného času. Pozvánku dostali aj korfbalisti z prievidzského klubu, ktorí využili takúto možnosť na propagáciu korfbalu vo svojom meste. V spoločnosti populárnejších športov ako futbal, volejbal či basketbal, individuálnych športov karate či zápasenia, ale aj netradičných športov ako frisbee, interkros alebo ringo, sa korfbalisti nestratili. Práve naopak svojimi vysokými košmi vynikali nad všetkými ostatnými. Tie prilákali aj veľké množstvo detí z prievidzských základných škôl, ktoré sa prišli zoznámiť s možnosťami športu v Prievidzi. Po krátkom predstavení korfbalu na pódiu si všetci mohli vyskúšať streľbu na korfbalové koše. Mladí ľudia sa následne v prievidzskom Centre voľného času môžu zapojiť do krúžku netradičných športov, ktorého bude korfbal od septembra súčasťou v spolupráci s Klubom netradičných športov v Prievidzi.

Korfbalové ukážky pokračovali aj v piatok 26.júna. Korfbalisti tentoraz zavítali do dedinky Golianovo pri Nitre. Miestna základná škola tiež prejavila záujem o ukážku nášho netradičného športu. Takisto počas 3 vyučovacích hodín si korfbal vyskúšali žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Vo vynovenej miestnej telocvični si deti okrem streľby na kôš zahrali aj klasický korfbal 8 proti 8. Z tejto novinky bolo mnoho detí nadšených a náš šport sa pozdával aj miestnym pani učiteľkám. Veľa detí zdvihlo ruku na otázku, či by chceli v korfbale pokračovať. Preto takisto na tejto škole je veľký predpoklad fungovania korfbalového krúžku, čomu bolo kladne naklonené aj vedenie školy.

Posledným dňom korfbalových prezentácií bol pondelok 29.júna. Na nitrianskom letnom kúpalisku prebehla v rámci Juniorskej beachovej ligy prezentácia plážových športov a popri futbale, volejbale, či hádzanej sa predstavil aj náš korfbal. Za účasti takmer všetkých nitrianskych základných a stredných škôl sa odohrávali turnaje v 3 kategóriách do 12, 14 a 17 rokov. V slnečnom letnom počasí boli vidieť pekné súboje a mládež si túto zábavnú variantu korfbalu zjavne užívala.

Zostáva len veriť, že tento korfbalovo aktívny týždeň prinesie svoje ovocie a od septembra sa do pripravovaných korfbalových krúžkov prihlási dostatočné množstvo detí, ktoré by mohli tvoriť budúcnosť tak slovenského, ako aj nitrianskeho a prievidzského korfbalu. Všetkým dobrovoľníkom, ktorí zorganizovali a zúčastnili sa korfbalových prezentácií ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ich ďalšej práci.

Nadchádzajúce udalosti