Deň: 29. júla 2022

Horúci letný korfbalový tábor

29. júla 2022

Šiesty ročník letného korfbalového kempu prebiehal opäť v rekreačnom stredisku na Skalke pri Kremnici. Viac ako 60 detí zo šiestich rôznych miest a obcí, ktoré sa korfbalu venujú počas roka, absolvovali týždeň plný tréningov, korfbalových cvičení, rozhodcovských kurzov, pravidiel, ale hlavne zábavy a Slnka. Okrem korfbalu boli opäť v pláne súťaže, hodiny angličtiny, hry, regenerácia […]

Read More
FASTPANEL2