DOKUMENTY

https://uloz.to/file/4XCAuzcBUCpY/jun2019-priebezne-vyzuctovanie-sak-xlsTu budeme zverejňovať dokumenty, ktoré sa týkajú čerpania verejných prostriedkov.

 

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 14.3.2015

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 14.3.2015

pozvánka na zasadnutie Rady SAK 10.7.2015

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 10.7.2015

Vyúčtovanie do 25.1.2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 12.2.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 12.2.2016

Vyúčtovanie do 25.2.2016

Vyúčtovanie do 25.3.2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 23.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 23.4.2016

Vyúčtovanie do 25.4.2016

Vyúčtovanie do 25.5.2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 10.07.2016

Vyúčtovanie do 25.6.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 10.7.2016

Vyúčtovanie do 25.7. 2016

Vyúčtovanie do 25.8.2016

Vyúčtovanie do 25.9.2016

Vyúčtovanie do 25.10.2016

Vyúčtovanie do 25.11.2016

Vyúčtovanie do 25.12.2016

Vyúčtovanie do 25.1. 2017

Pozvánka na zasnutie Rady SAK 11.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 11.3.2017

Stanovy SAK

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 22.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 22.10.2017

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK november 2017

Výročná správa 2016

Správa kontrolórky SAK

Dotačná zmluva na rok 2018

Priebežné vyučtovanie januar 2018

Priebežné vyučtovanie február 2018

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 15.04.2018

Priebežné vyúčtovanie marec 2018

Priebežné vyúčtovanie apríl 2018

Priebežné vyúčtovanie máj 2018

Priebežné vyučtovanie jún 2018

Priebežné vyúčtovanie júl 2018

Priebežné vyúčtovanie august 2018

Priebežné vyúčtovanie september 2018

Priebežné vyúčtovanie januar 2019

Priebežné vyúčtovanie februar 2019

Priebežné vyúčtovanie marec 2019

Pozvánka na zasadnutie konferencie SAK 30.03.2019

Zápisnica zo zasadnutia konferencie SAK 30.03.2019

Uznesenie zo zasadnutia konferencie SAK 30.03.2019

Priebežné vyúčtovanie apríl 2019

Priebežné vyúčtovanie máj2019

Priebežné vyúčtovanie jún 2019

Priebežné vyúčtovanie júl 2019

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK dňa 07.02.2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 07.02.2019

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK dňa 14.04.2019

Zápisnica zo zasadnutia Radu SAK zo dňa 14.04.2019

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK dňa 20.07.2020

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 20.07.2020

Pozvánka na zasadnutie Radu SAK dňa 04.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 04.12.2019

Priebežné vyúčtovanie január 2020

Priebežné vyúčtovanie február 2020

List členským objektom SOŠV

Usmernenie hlavného hygienika

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 05.02.2020

Priebežné vyúčtovanie marec 2020

Priebežné vyúčtovanie apríl 2020

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 13.04.2020

Priebežné vyúčtovanie máj 2020

Priebežné vyúčtovanie jún 2020

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 02.06.2020

Priebežné vyúčtovanie júl 2020

Priebežné vyúčtovanie august 2020

Priebežné vyúčtovanie september 2020

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 06.09.2020

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK zo dňa 20.10.2020

Smernica o vyhhotovení a zverejňovaní zápisníc z rokovania orgánov SAK

Smernica o vyhhotovení a zverejňovaní zápisníc z rokovania orgánov SAK

Smernica antidoping SAK 2021

 

rolex replica cheap sex dolls
shop