Tu budeme zverejňovať dokumenty, ktoré sa týkajú čerpania verejných prostriedkov.

 

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 14.3.2015

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 14.3.2015

pozvánka na zasadnutie Rady SAK 10.7.2015

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 10.7.2015

Vyúčtovanie do 25.1.2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 12.2.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 12.2.2016

Vyúčtovanie do 25.2.2016

Vyúčtovanie do 25.3.2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 23.4.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 23.4.2016

Vyúčtovanie do 25.4.2016

Vyúčtovanie do 25.5.2016

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 10.07.2016

Vyúčtovanie do 25.6.2016

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 10.7.2016

Vyúčtovanie do 25.7. 2016

Vyúčtovanie do 25.8.2016

Vyúčtovanie do 25.9.2016

Vyúčtovanie do 25.10.2016

Vyúčtovanie do 25.11.2016

Vyúčtovanie do 25.12.2016

Vyúčtovanie do 25.1. 2017

Priebežné čerpanie za január 2017

Priebežné čerpanie za február 2017

Pozvánka na zasnutie Rady SAK 11.3.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 11.3.2017

Priebežné čerpanie za marec 2017

Priebežné čerpanie za apríl 2017

Priebežné čerpanie za máj 2017

Priebežné čerpanie za jún 2017

Priebežné čerpanie za júl 2017

Stanovy SAK

Priebežné čerpanie za august 2017

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK 22.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia Rady SAK 22.10.2017

priebežné čerpanie za september 2017

Pozvánka na zasadnutie Rady SAK november 2017

Výročná správa 2016

Správa kontrolórky SAK

Priebežné čerpanie za október 2017